Vloerafwerking

Welkom in Cruquius handig om te weten

Vloerafwerking

Je woning is voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming, met de mogelijkheid tot verkoelen.

De vloerverwarming/-koeling is aangebracht op een isolatieplaat,  in een zwevende dekvloer, om geluidsoverlast en warmteverliezen te voorkomen. Dit maakt een harde vloerbedekking (steen, laminaat en parket) mogelijk. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor je keuze. Lees deze pagina goed om te voorkomen dat je de aangebrachte vloerbedekking weer moet verwijderen, vanwege geluidsoverlast of comfortklachten.

Als je een vloerbedekking (afwerking) gaat kiezen is het erg belangrijk rekening te houden met wat er mogelijk is. Een vloerbedekking met een te hoge isolatiewaarde kan leiden tot hogere stookkosten en/of het niet behalen van de gewenste temperatuur.

Technisch detail: je woning is ontworpen op een isolatiewaarde (RC-waarde), van maximaal 0,09 m2K/W*). Deze waarde is inclusief de isolatiewaarde van een eventueel gebruikte ondervloer en/of folie.

 

De mate van geschiktheid van vloerafwerking

Pictogrammen geven aan welke vloerbedekking wel of niet geschikt is voor vloerverwarming/-koeling.

Zie je dit pictogram op de vloerbedekking, dan is deze geschikt voor vloerverwarming en is de maximale isolatiewaarde 0,17 m2 K/W. Je woning is echter ontworpen op een maximale isolatiewaarde vloerbedekking van 0,09 m2 K/W *). Het afgebeelde pictogram is dus géén garantie dat de vloerbedekking geschikt is voor jouw woning!

Zie je dit pictogram op de vloerbedekking, dan is deze geschikt voor zowel vloerverwarming als vloerkoeling en is de maximale isolatiewaarde 0,12 m2 K/W. Ook hier wordt niet voldaan aan de maximale isolatiewaarde vloerbedekking van 0,09 m2 K/W *) waarop je woning ontworpen is.

CONCLUSIE: vraag altijd bij de leverancier een totaal opgave isolatiewaarde (RC-waarde) van de vloerbedekking en ondervloer en/of folie. Geef aan dat deze gezamenlijk onder de 0,09 m2 K/W *) dient te blijven. Zo haal je het beste uit de vloer in zowel de winter als in de zomer.

*) Een benodigde ondervloer en/of folie moet altijd opgeteld worden bij de isolatiewaarde!

Welke vloerbedekking kan geschikt zijn?

Tapijt
Geschikt: een groot aantal tapijtsoorten is geschikt. Het beste resultaat krijg je bij direct verlijmen op de dekvloer met een fixeerlijm, een lijmsoort die gemakkelijk te verwijderen is. Het los leggen of opspannen van tapijt kan leiden tot een luchtlaag tussen de dekvloer en het tapijt, waardoor de isolatiewaarde te hoog zal zijn.
Niet geschikt: tapijtsoorten met een foamrug, hoogpolige tapijten of tapijten in combinatie met een ondertapijt zullen een te hoge isolatiewaarde hebben en zijn dan niet geschikt.

Laminaat (ook klik-PVC) en houten vloeren
Geschikt: de meeste laminaatsoorten voldoen wat betreft isolatiewaarde en zijn geschikt.
Geschikt: Veel houtsoorten zijn geschikt.
Niet geschikt: houtsoorten met een hoog isolerend vermogen en houtsoorten gevoelig voor temperatuurschommelingen waardoor ze kunnen kromtrekken en/of scheuren.
Je kunt laminaat en houten vloeren verlijmen op de dekvloer, maar veel geschikte lijmsoorten hiervoor zijn moeilijk te verwijderen. Je kunt beter een dunne (1-3mm) onderlaag/folie gebruiken met een geringe isolatiewaarde en vochtscherm ter bescherming tegen vochtinwerking.

Vinyl, Marmoleum, PVC en PVC stroken/tegels
Geschikt. Deze vloerbedekkingen zijn geschikt door de lage isolatiewaarde.
Tip: Het is beter om deze vloeren niet direct op een dekvloer te verwerken. Een dekvloer is namelijk vaak niet vlak genoeg waardoor je elke onregelmatigheid ziet en de vloerbedekking  kunt beschadigen. Een egaliserende laag met een dikte van ongeveer 10 mm kan uitkomst bieden.
Pas op met cement-achtige materialen: verwijderen ervan resulteert veelal in beschadiging van de dekvloer en leidingen in de dekvloer. In geval van huur, waarbij de dekvloer mogelijk weer in de oorspronkelijke staat moet worden opgeleverd, moet je hier dus rekening mee houden.

Steenachtige vloerbedekking en (keramische tegels of natuursteen)
Geschikt: een verlijmde steenachtige vloerbedekking.
Pas op: verwijderen ervan resulteert veelal in beschadiging van de dekvloer en leidingen in de dekvloer. In geval van huur, waarbij de dekvloer mogelijk weer in de oorspronkelijke staat moet worden opgeleverd, moet je hier dus rekening mee houden.

Gietvloeren (bijvoorbeeld PU, Epoxy en siergrindvloeren)
Geschikt: deze vloeren gaan goed samen met vloerverwarming en vloerkoeling.
Pas op: verwijderen ervan resulteert veelal in beschadiging van de dekvloer en leidingen in de dekvloer. In geval van huur, waarbij de dekvloer mogelijk weer in de oorspronkelijke staat moet worden opgeleverd, moet je hier dus rekening mee houden.

Kurk
Niet geschikt: kurk is door de hoge isolatiewaarde meestal niet geschikt.

Richtlijnen of advies
• Vraag een schriftelijke garantie aan het bedrijf dat de vloerbedekking levert en/of aanbrengt, waarin staat dat de vloerbedekking geschikt is voor vloerverwarming als hoofdverwarming en voor vloerkoeling met de totale isolatiewaarde als bovenstaand beschreven.
• Overleg bij verhuur met de verhuurder of bij beëindigen van het huurcontract de dekvloer weer in de oorspronkelijk staat moet worden opgeleverd, of houd in je keuze hier rekening mee.
• Op de plaatsen waar de dekvloer aansluit op de wanden en kozijnen is een randisolatie aangebracht ter voorkoming van contactgeluiden. Zorg er ook voor dat deze randisolatie aanwezig is/blijft bij 'harde' vloerbedekkingen.
• Laat plinten niet in aanraking komen met 'harde' vloerafwerkingen om contactgeluid te voorkomen.
• Door inkrimpen en uitzetten bij vloerverwarming/-koeling kan een kitaansluiting onder de plint loslaten of scheuren.
• Boren, schroeven of spijkeren in de vloer is NIET toegestaan!

Niet alleen het verwarming- en koelwater van uw vertrekken stroomt door de vloer maar er is ook een open verbinding met de centrale installatie en (binnen)installaties van medeafnemers. Bij veroorzaakte lekkage bent u verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade en tevens voor de verloren gegane waterhoeveelheid en diens aanwezige energie. Zie hiertoe ook de Algemene Voorwaarden.